سفارش تبلیغ
صبا

مهدی بیا

مهدی بیا تا پر شود جهان زبوی تو       یکسره پر گشاین عاشقان به سوی تو

چشم جهان جمله در انتظار توست      تا بشود منور این چشم سیه زروی تو

زکوی وبرزن ار بود زمزمه ی محبتی       ندای نغمه ای لطیف آمده از سبوی تو

 


شعر

دیری است که دلدار پیامی نفرستاد     نوشت کلامی وسلامی نفرستاد